OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO-BADAWCZY CHORÓB
PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
w Białymstoku

Procedury pobierania materiału do badań

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Materiał do badań przyjmujemy i pobieramy w Gabinecie Nr 1

od poniedziałku do piątku w godz.inach : 830 – 1630.

Materiał do badań mikologicznych i nużeńców  ( Demodex sp.)

pobieramy w Gabinecie Nr 2 w dniach :

poniedziałek ,wtorek ,środa w godzinach : 830 – 1230

czwartek  w godzinach : 1030 – 1530

 

1.  Zlecenie badania laboratoryjnego.

Do pobranego materiału do badań należy dołączyć „Zlecenie badania laboratoryjnego” (wzór nr 1 i wzór nr 2), które zawiera następujące dane:

 1. Dane pacjenta – imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania/oddział szpitalny, płeć, PESEL, nr identyfikacyjny pacjenta (podawany przy braku innych danych).
 2. Dane lekarza zlecającego badanie lub innej osoby upoważnionej do zlecenia badania.
 3. Dane jednostki zlecającej badanie.
 4. Miejsce przesłania wyniku badania lub dane osoby upoważnionej do odbioru.
 5. Rodzaj materiału i jego pochodzenie.
 6. Zlecone badanie (ukierunkowanie).
 7. Tryb wykonania badania.
 8. Data pobrania materiału do badania.
 9. Dane osoby pobierającej materiał do badania.
 10. Data i godzina przyjęcia materiału do laboratorium.
 11. Istotne kliniczne dane pacjenta.

 

2. Procedura pobierania i transportu materiału do badań laboratoryjnych.

 

Przygotowanie pacjenta do badań z dróg moczowo- płciowych.

 1. Przed pobieraniem materiału do badań z dróg moczowo- płciowych kobiety nie powinny stosować zabiegów higienicznych z użyciem środków myjących.
 2. Przynajmniej 2 dni przed badaniem nie należy odbywać stosunków płciowych (może być fałszywy wynik testu aminowego, nieprawidłowe pH pochwy, wpływ na BV, stopień czystości pochwy).
 3. Kilka dni przed badaniem a najlepiej przez tydzień nie należy zakładać do pochwy żadnych preparatów miejscowych (globulki, czopki, kremy) (wpływ na wynik stopnia czystości pochwy, BV, drożdżaków, rzęsistka pochwowego, posiewu ogólnego).
 4. Badanie w kierunku drożdżaków, rzęsistka pochwowego, BV, mykoplazm najlepiej wykonać po 2 tygodniach od zakończenia leczenia doustnego.
 5. Badanie w kierunku zakażenia Chlamydia trachomatis należy wykonać przed lub po miesiączce (nie w środku cyklu!), co najmniej 3 tygodnie po ewentualnym leczeniu doustnym antybiotykiem.Zachować 1 dzień przerwy po badaniu ginekologicznym czy USG ginekologicznym.
 6. Przed pobraniem materiału z cewki moczowej u mężczyzn i kobiet nie należy oddawać moczu przez co najmniej 2 godziny.

 

Przygotowanie pacjenta do badań mikologicznych:

 1. Zmianę dokładnie umyć.
 2. Nie stosować leków miejscowych przeciwgrzybiczych na 7-14 dni oraz preparatów natłuszczających i nawilżających na 5-7 dni przed badaniem.
 3. Badanie można wykonać co najmniej po 1 miesiącu od zakończenia przyjmowania doustnych leków przeciwgrzybiczych w przypadku leczenia grzybicy skóry i po 3 miesiącach w przypadku leczenia grzybicy paznokci.
 4. Odczekać co najmniej 2 doby po zmyciu paznokci zmywaczem.

Przygotowanie pacjenta do badań w kierunku nużeńców ( Demodex sp.):

 1.  W dniu badania w kierunku  nużeńców w rzęsach:
      - rzęsy bez tuszu, kresek (makijażu)
      - rzęsy (oczy) bez maści, suche,
najlepiej nieumyte po nocnym wypoczynku
      - odstęp kilku dni od okładów ze świetlika innych ziół czy leków miejscowych

 2.  Badanie nużeńców ze skóry twarzy:

      - skóra twarzy bez podkładu, pudru (makijażu)

      - skóra twarzy sucha bez kremu, najlepiej nieumyta rano i najlepiej  bez 

        natłuszczenia kremem ubiegłego dnia wieczorem

      - mężczyźni nieogoleni w dniu badania, jeżeli badanie ze skóry policzkó i brody.

 

3.  Najlepiej robić badanie przed włączeniem leczenia miejscowego lub z   

      tygodniowym odstępem od leków miejscowych, przed oczyszczaniem twarzy u kosmetyczki 

 

Krew lub surowica na badania serologiczne może być przesyłana pocztą, przesyłką kurierską lub przewożona przez personel zlecający badanie.

Procedura pobierania krwi na badania serologiczne:

 • Przygotowanie pacjenta – nie wymagane.
 • Godziny pobierania – brak zaleceń.
 • Sposób pobierania krwi.

Krew powinna być pobrana na skrzep do jednorazowych probówek plastikowych. Probówka powinna pozostać w temperaturze pokojowej na co najmniej 30 minut w celu odseparowania surowicy od krwinek. Okres ten może być krótszy, gdy krzepnięcie zostało aktywowane. Krwinki od surowicy można odseparować poprzez odwirowanie przez co najmniej 10 minut przy minimalnym przyspieszeniu 1500g.

 1. Rodzaj i objętość pobieranego materiału – surowica (jeśli nie ma możliwości odwirowania krew pełna). Objętość surowicy – 2- 3 ml, objętość krwi pełnej 5- 7 ml.
 2. Probówki z pobranym materiałem należy wyraźnie oznakować podając: imię i nazwisko pacjenta i/lub nr (kod) nadany przez zleceniodawcę bądź inicjały pacjenta lub hasło w przypadku pobrania materiału do badania w kierunku zakażenia HIV.
 3. Pojemniki na materiał – probówki plastikowe jednorazowego użytku, szczelnie zamknięte. Probówkę należy zapakować do probówki ochronnej, zabezpieczającej (metalowa lub plastikowa), owinąć materiałem higroskopijnym (lignina, wata) w ilości zabezpieczającej wchłonięcie zawartości w przypadku uszkodzenia probówki a następnie umieścić w szczelnym opakowaniu foliowym. Na zewnętrznym opakowaniu musi być oznaczenie „MATERIAŁ ZAKAŹNY”.
 4. Transport materiałów do badań serologicznych powinien odbywać się w temperaturze 4-8oC.
 5. Dopuszczalny czas transportu – nie dłużej niż 48 godzin od chwili pobrania.
 6. Do każdego materiału biologicznego pobranego od pacjenta lub przy kierowaniu pacjenta na badania należy dołączyć wypełniony druk „Zlecenie badania laboratoryjnego”(wzór nr 1);do badań w kierunku kiły dołączyć zlecenie (wzór nr 2).

Procedury pobierania moczu:

A/ Pobieranie próbek moczu (od mężczyzn i kobiet) do badania Chlamydia trachomatis metodą PCR:

 1. Pacjenci muszą powstrzymać się od oddania moczu przez okres 1 godziny poprzedzającej badanie.
 2. Kobiety przed pobraniem moczu do badania nie powinny myć okolicy warg sromowych.
 3. Pobrać 10 do 50 ml pierwszego strumienia moczu do czystego pojemnika polipropylenowego bez środków konserwujących.
 4. Zamknąć pojemnik z próbką i oznaczyć odpowiednio etykietę. Próbkę można transportować do miejsca badania w temperaturze pokojowej. Próbki moczu są stabilne przez 24 godziny w temperaturze od 20 do 30 stopni C..

B/ Pobieranie moczu do badań bakteriologicznych – posiew ogólny.

 1. Mocz oddany po przerwie nocnej minimum 4 godziny od ostatniej mikcji, po dokładnym podmyciu się pacjenta.
 2. Mocz ze środkowego strumienia pobrany do jałowego pojemnika.
 3. Zamknąć szczelnie pojemnik. Dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin.
 4. Jeśli jest to niemożliwe, mocz do czasu transportu należy przechowywać w temperaturze 4 oC do 4 godzin.

 Badania serologiczne w kierunku kiły:

  1. objętość surowicy: 4 – 5 ml, krwi pełnej: 7 – 10 ml,
  2. materiałem do badań w kierunku kiły może być także płyn mózgowo rdzeniowy,  pobrany w sposób jałowy w ilości minimum 1,5 ml,
  3. surowica lub płyn mózgowo-rdzeniowy do wykonania odczynu Nelsona muszą być pobrane w sposób jałowy i do jałowych probówek,
  4. w przypadku badań w kierunku kiły u noworodka wskazane jest przysłanie na badanie również surowicy matki,
  5. do pobranego materiału dołączyć: Zlecenie badania laboratoryjnego w kierunku serologii kiły: wzór nr 2       

 

Procedura pobierania krwi i transportu – jak w ogólnej procedurze pobierania krwi na badania serologiczne.