OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO-BADAWCZY CHORÓB
PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
w Białymstoku

Personel

P.O. dyrektora

dr n. med. Marianna Sokołowska - diagnosta laboratoryjny,analityk kliniczny

Lekarze:

dr n. med. Violetta Bułhak-Kozioł - specjalista dermatologii i wenerologii

dr n. med. Iwona Ostaszewska-Puchalska – specjalista dermatologii i wenerologii

dr n. med.  Anna Sidorska – specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Diagności laboratoryjni:

mgr Elżbieta Bieniasz – diagnosta laboratoryjny

mgr Justyna Bogdewicz – diagnosta laboratoryjny

mgr Dominika Chojnowska – diagnosta laboratoryjny

mgr Barbara Kotowicz – specjalista mikrobiologii

mgr Dagmara Przekop – diagnosta laboratoryjny

mgr Anna Grochowska - diagnosta laboratoryjny

dr n. med. Maciej Szczurzewski – diagnosta laboratoryjny , analityk kliniczny

 

Technicy analityki medycznej:

Małgorzata Łapińska

Bogusława Nowakowska

Pomoce laboratoryjne :

Bogusława Maculewicz